Kvety pre Ľubku... blog o pekných veciach okolo nás ...

Praha - Kostel Panny Marie Sněžně*

Publikované 16.10.2015 v 22:59 v kategórii Praha 2015, prečítané: 150x

Ďakujem Ti Ľubka za zanechaný odkaz.
Kostel Panny Marie Sněžně – korunovační chrám a jedna z nejvyšších pražských církevních staveb Při prohlídkách a návštěvách pražských sakrálních památek také zavítáme do kostela, který se nachází nedaleko Václavského náměstí. Jedná se o kostel Panny Marie Sněžné, založený samotným císařem Karlem IV. Pojďme se tedy společně vydat do jedné z nejvyšších církevních staveb, tedy do korunovačního chrámu a klášterní svatyně karmelitánů, ukrývají ve svých útrobách jednu z nejmohutnějších oltářních architektur v Praze.


Tento chrám byl, jak jsem se již zmínila, založen císařem Karlem IV., a to v roce 1347. Již samotný účel vzniku byl velice zajímavý. Byl totiž vybudován jako budoucí korunovační chrám a klášterní svatyně karmelitánů.Původně byl vypracován velký stavební projekt, podle kterého měla být stavba 100 metrů dlouhá a výška lodi měla dosahovat 40 metrů. Z tohoto rozsáhlého díla však postupem času sešlo, a dokončen byl nakonec pouze presbytář a klášter.V husitském období zde například působil významný husitský kazatel Jan Želivský. Stavba však byla, ostatně jako další sakrální památky, v důsledku válek poničena a zub času zapracoval a objekt začal pomalu chátrat. Po nějaké době se dokonce zřítila překrásná gotická klenba. Po roce 1606 získal areál nového majitele v podobě bosých františkánů, kteří jej začali znovu opravovat. Již zmíněná gotická klenba byla nahrazena renesanční konstrukcí a dále byla vybudována vstupní přístavba s kruchtou. Kostel, vysoký 31,5 metru je jednou z nejvyšších církevních staveb v Praze. Přilehlý klášter byl obnoven ve stylu baroka a zbytky gotického zdiva byly zachovány v barokních kaplích zasvěcených Panně Marii a Janu Nepomuckému.


V překrásném kostelním interiéru se nachází jedna z nejmohutnějších oltářních architektur v Praze, vysoká neuvěřitelných 29 metrů. A o co se vlastně jedná? Raně barokní sloupový oltář s monumentálním sedmimetrovým křížem, na kterém jsou umístěny sochy svatého Jana a Panny Marie. Kupodivu je autor tohoto unikátního skvostu neznámý. Jediné, co historici vědí je skutečnost, že byl vybudovaný v letech 1649–1651. Na bočním oltáři vlevo se si při prohlídce nezapomeňte prohlédnout barokní obraz Václava Vavřince Reinera: „Zvěstování Panny Marie“. Na hlavním oltáři se nalézá obraz, který připomíná legendu o vzniku nezvyklého přívlastku Panny Marie: „sněžná“.  

Zdroje: www.praguecityline.cz, vlastné zdroje