Kvety pre Ľubku... blog o pekných veciach okolo nás ...

Vrtbovská zahrada*

Publikované 01.06.2016 v 23:31 v kategórii Praha 2016, prečítané: 107x

Zdroj - wikipedia. Foto - Šelkolem, Joya, Hovorka.
Vrtbovská zahrada je barokní terasovitá zahrada italského typu v Praze na Malé Straně. Vstup do ní je přes Vrtbovský palác z Karmelitské ulice. Zahrada se táhne z nádvoří paláce směrem na jihozápad a zařezává se do svahu Petřína. Na jihu přiléhá k parcelám číslo 389 a 390, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zahrady a k parcele číslo 388. Na západě k Schönbornské zahradě a na severozápadě přiléhá k Vratislavské zahradě a stejnojmennému paláci.

Nese své jméno po svém zakladateli, majiteli zdejšího paláce a vinic Janu Josefu z Vrtby, který ji nechal vystavět na počátku 18. století podle návrhu českého barokního architekta Františka Maxmiliana Kaňky. Sochy jsou dílem Matyáše Bernarda Brauna, fresky Venuše pochází od Václava Vavřince Rainera. Vrtbovská zahrada je označována za jednu z nejkrásnějších v Praze.